Imieniny: Aleksander, Bazyli, Bernardyn, Krystyna
<<< KOŚCIOŁY > INFORMACJE
[ pokaz spis ]
Kościół w Krzesławicach

     XVII wieczny drewniany kościół pw. Znalezienia i Podwyższenia Krzyża Świętego oraz św. Jana Chrzciciela, z Krzesławicami związany jest dopiero od 1983 roku. Wcześniej znajdował się w Jaworniku k. Myślenic.
     Kościół jest jednonawowy, konstrukcji zrębowej, oszalowany i pokryty gontem. W Jaworniku był wielokrotnie przebudowywany i powiększany, m.in. w XVIII w. dobudowano kaplicę, w 1848 r. zakrystię. W latach 1913 -16 rozebrano drewnianą wieżę dobudowując w jej miejsce murowane przedłużenie nawy i murowaną wieżę. Przed przeniesieniem do Krzesławic był bardzo zniszczony. Liczne uszkodzenia miały miejsce w czasie silnej burzy, w czasie której uszkodzony był dach i fragment poszycia ścian.
     Na działce przy ul. Kruczkowskiego (obecnie ul. Wańkowicza), w pobliżu dworku Jana Matejki, miał powstać skansen. Rekonstrukcja jawornickiego kościoła z licznymi uzupełnieniami trwała od 1983 do 1985 roku. W nowym miejscu przyjął on nowe wezwanie - obecnie jest pw. Św. Jana Chrzciciela i Matki Boskiej Szkaplerznej. Konserwację wnętrz - polichromii, ołtarzy, ambony, prowadzono od momentu zrekonstruowania kościoła w nowym miejscu, z przerwami, aż do 1997 r.
     W czasie rekonstrukcji wykorzystano zachowane elementy konstrukcyjne drewnianej wieży. We wnętrzu, na ścianach, znajdują się odnowione polichromie z XVII w. o różnych wątkach treściowych - kompozycja Sądu Ostatecznego, postać św. Krzysztofa. Zachowana jest barokowa ambona, późnobarokowy ołtarz główny z końca XVII w., ołtarze boczne, konfesjonał oraz skrzydło drzwi do zakrystii. Niestety nie zachowała się polichromia z przedstawieniem ostatniej wieczerzy na stropie, który w okresie jawornickim uległ całkowitemu zniszczeniu.
     Krucyfiks z początku XVI w. umieszczony obok wejścia do zakrystii podarowany został przez kościół w Pleszowie (obecnie kościół w Krzesławicach należy do parafii pw. św. Wincentego z Nowej Hucie - Pleszowie).
     Po rekonstrukcji kościoła wykonano nowe szalowanie zewnętrzne oraz w znacznej mierze wewnętrzne. Wewnątrz odsłonięte są jedynie polichromowane ściany prezbiterium.
Obszerny opis rekonstrukcji i konserwacji kościoła przedstawiony jest w dziale POCZYTAJ - "Szczególnie polecam".


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :