Imieniny: Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata
<<< SZCZEGÓLNIE POLECAM
[ pokaz spis ]
DOJAZDÓW - POŚWIĘCENIE NOWEJ KAPLICZKI


W sobotę, 28.05.2011 r., miała miejsce piękna uroczystość poświęcenia nowej kapliczki w Dojazdowie koło Kocmyrzowa. Na duże uznanie zasługuje postawa mieszkańców, którzy pomimo ulewnego deszczu licznie wzięli udział w tym wydarzeniu. Fundatorem kapliczki jest ksiądz Piotr Maroszek, który w ten sposób postanowił upamiętnić dzień swoich święceń kapłańskich. Do jej powstania przyczynili się też mieszkańcy Dojazdowa, rodzinnej wsi księdza Piotra, w różny sposób wspomagając jego inicjatywę. W uroczystości poświęcenia kapliczki uczestniczył także ksiądz proboszcz z Ruszczy, Andrzej Kott.
Z księdzem Piotrem Maroszkiem mam okazję współpracować od kilku lat, korzystając z jego wiedzy historycznej oraz publikując napisane przez niego „Dzieje parafii Rusieckiej” na mojej stronie „Nowa Huta mniej znana”. Do tej pory zakres tematyczny tego portalu ograniczał się do miejscowości będących w granicach administracyjnych tej szeroko rozumianej dzielnicy. Chociaż Dojazdów jest wsią leżącą poza tymi granicami, to jego przynależność do parafii Rusieckiej oraz ufundowanie kapliczki przez księdza Piotra, stały się powodem włączenia tej miejscowości do portalu NHmz.
Nowa kapliczka stanęła na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi. Na wysokim murowanym cokole, w przeszklonej gablocie, umieszczona jest figura św. Stanisława ze Szczepanowa wskrzeszającego Piotrawina (postać ta nawiązuje do cudu wskrzeszenia Piotra Strzemieńczyka, które miało miejsce przed 1079 rokiem w miejscowości Piotrawin na Lubelszczyźnie). Kapliczka przedstawia św. Stanisława, patrona Dojazdowa.
Drewniana rzeźba św. Stanisława to dzieło Zbigniewa Ajerscha z Michałowic (obecnie mieszkającego w Mieleszynie), a gablotę osłaniającą figurę wykonał Jan Kozioł (senior) z Liszek. Przeszkliła ją firma „Termoszkło” Artura Chromniaka z Baranówki, a kamienną płytę z napisem i wizerunkiem legendarnego wiązu wykuł Tadeusz Czyszczoń z Raby Wyżnej.
Warto podkreślić, że w budowę kapliczki zaangażowanych było wielu mieszkańców Dojazdowa. Należy im się wdzięczność za wsparcie inicjatywy młodego księdza. Miejsce pod kapliczkę ofiarowała Janina Symber, sprawami organizacyjnymi i zbieraniem składek zajmowała się pani sołtys Halina Zięciak. Murowany cokół oraz ogrodzenie wykonali: Antoni Baś, Włodzimierz Gałka, Edward Leśny, Henryk Kapcia, Władysław Pszczoła, Wacław Radoszek, Tadeusz Symber, Kazimierz Szreniawa, Zenon Wieczorek, Janusz Zbroja i Władysław Zięciak. Wielu Dojazdowian wspierało też budowę kapliczki swoimi ofiarami pieniężnymi.
To wydarzenie jest kontynuacją pięknego zwyczaju kultywowanego od pokoleń, polegającego na stawianiu kapliczek dziękczynnych, dla uczczenia ważnych wydarzeń lub upamiętnienia ważnego miejsca. Tak powstały zachowane do dziś w Dojazdowie dwa stare krzyże przydrożne i figury Matki Boskiej, będące nadal miejscem kultu religijnego. Przy jednej z nich odbywają się majówki, czyli wieczorne spotkania mieszkańców i śpiewanie pieśni ku czci Maryi.

W swojej mowie ksiądz Piotr przypomniał legendę o założeniu wsi przez św. Stanisława biskupa i posadzeniu przez niego wiązu, który rósł tu przez siedem wieków. Wszystkim mieszkańcom Dojazdowa, zgromadzonym na uroczystości poświęcenia, na pewno na długo pozostaną w pamięci słowa księdza Piotra, że kapliczka ta ma być dla nich „drogowskazem na drodze wiary”. Oby takich miejsc wokół nas przybywało jak najwięcej. Prof. Wiktor Zin w swoich „Opowieściach o polskich kapliczkach” pisał: „Rodzimy się, żyjemy i umieramy pośród kościołów, cmentarzy, kapliczek i krzyży przydrożnych”. Wzbogacajmy więc otaczający nas krajobraz o takie właśnie święte znaki, które ten krajobraz upiększają.

Antoni Łapajerski
/czerwiec 2011/

Poniżej zdjęcia z poświęcenia kapliczki.

: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :