Imieniny: Czesław, Fryderyk, Hieronim, Seweryn, Małgorzata
<<< DOMY > FOTOGALERIA > KRZESŁAWICE
: info :
Krzesławice - ul. Wańkowicza

Dom nr 163 - pochodzi z 1910 r. Pan Władysław Ciesielski posiada polisę ubezpieczeniową z 10 października 1911 r. Ludowego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń we Lwowie "WISŁA", co udokumentowane jest też blaszaną tabliczką przy drzwiach. Na belce stragarzowej wyryty jest napis: "Niech będzie pochwalony Jezus Hrystus i Maryja Matka Jego na wieki wieków amen. Pobłogosław Panie to nasze / mieszkanie, zachowaj ognia Święty Floryanie".
Po wojnie numeracja domu zmienała się kilka razy: Pierwotny adres Krzesławice 63 zmieniał się na ul. Kruczkowskiego 99, os. Krzesławice 113, obecnie ul. Wańkowicza 163.

: info o zdjęciu :
zdjęcie zrobione w marcu 2006 r. Tabliczka blaszana - dowód ubezpieczenia domu w Ludowym Towarzystwie Wzajemnych Ubezpieczeń we Lwowie "WISŁA". Za samą tabliczkę, oprócz opłatry ubezpieczeniowej i kosztów manipulacyjnych, zapłacono w 1910 r. 30 gr.
[ Zdjęcie 1 ][ Zdjęcie 2 ][ Zdjęcie 3 ][ Zdjęcie 4 ][ Zdjęcie 5 ][ Zdjęcie 6 ][ Zdjęcie 7 ]
[ Zdjęcie 8 ][ Zdjęcie 9 ][ Zdjęcie 10 ][ Zdjęcie 11 ][ Zdjęcie 12 ][ Zdjęcie 13 ][ Miniatury ]


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :