Imieniny: Czesław, Agnieszka, Marian, Czech
<<< SZCZEGÓLNIE POLECAM
[ pokaz spis ]
SZYMON MODRZEJEWSKI - opiekun opuszczonych cmentarzy i kapliczek przydrożnych
- uhonorowany nagrodą Europa Nostra - uroczyste wręczenie Grand Prix w kościele św. Bartłomieja w Krakowie - Mogile

     W ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego oraz programu tegorocznej akcji „Zajrzyj do Huty”, w sobotę 17 września 2011 r., w kościele św. Bartłomieja w Mogile miało miejsce wręczenie nagrody „Europa Nostra” Szymonowi Modrzejewskiemu. Nagrodę tą przyznaje Komisja Europejska i federacja stowarzyszeń Europa Nostra za szczególne działania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Do nagrody nominował go Małopolski Instytut Kultury, w imieniu którego gratulacje składał prof. Jacek Purchla.

Szymon Modrzejewski urodził się w Warszawie w 1969 r. Już od 1987 r. zajmuje się ratowaniem starych, opuszczonych cmentarzy oraz przydrożnych krzyży i kapliczek, głównie na terenach zamieszkałych kiedyś przez Łemków i Bojków, ale także Żydów, Polaków, Cyganów i Niemców, na południowo-wschodnich krańcach Polski. Mówi się o nim „kamieniarz z Uścia Gorlickiego”, gdzie obecnie mieszka.

Po przerwanych studiach na Akademii Teologii Katolickiej i niedokończonych na wydziale kulturoznawstwa na PWSZ w Sanoku, w 1996 r. założył Nieformalną Grupę Kamieniarzy Magurycz. Kamieniarstwa uczył się u Adama Romana, Janusza Smazy. Po 10 latach, w 2007 r. Grupa Magurycz przekształciła się w Stowarzyszenie Magurycz, którego jest prezesem.
W ulotce, którą rozdawał w czasie mogilskich uroczystości czytamy:
„Idea MAGURYCZA jest społeczna i bezinteresowna, a nasza praca ma na celu ocalenie i ochronę obszarów sacrum, widocznych śladów wieloetnicznej kultury Beskidu Niskiego i Bieszczadów. Warto podkreślić, że idea ta jest apolityczna i nie wynika z motywacji takich jak pochodzenie czy religia. Nie ujmujemy jej w kategoriach interesu mniejszości etnicznych czy wspólnot religijnych.
Współistnienie i współodczuwanie to słowa, które są kluczem do pojmowania naszych intencji i przekonań.”

Szymon Modrzejewski od ponad 20 lat wyszukuje opuszczone cmentarze różnych wyznań, porządkuje je, rekonstruuje i konserwuje nagrobki. Organizuje obozy konserwatorskie, w czasie których wspólnie z młodymi ochotnikami, oprócz ratowania, prowadzi inwentaryzację i dokumentację sztuki sepulkralnej, obiektów sztuki cerkiewnej na terenie Bieszczad, Beskidu Niskiego, Roztocza a także na obszarze zachodniej Ukrainy.
Uratował wiele zniszczonych pomników przydrożnej architektury religijnej, odnowił grobowce na ponad 110 cmentarzach ukraińskich, polskich, żydowskich i niemieckich.

Unijne Grand Prix Europa Nostra Szymon Modrzejewski otrzymał za wybitne osiągnięcia związane z dziedzictwem kulturowym. W tym roku do nagrody tej zgłoszono 140 projektów z 31 państw.
W Amsterdamie, w dniu 10.06.2011, nagrodę wręczył mu hiszpański tenor Placido Domingo, który jest przewodniczącym federacji "Europa Nostra". W czasie krakowskich uroczystości, w XV-wiecznym drewnianym mogilskim kościele, nagrodę przekazał członek Zarządu "Europa Nostra", Piet Jaspaert.
Poniżej zdjęcia z części oficjalnej - w kościele św. Bartłomieja, oraz z późniejszego spotkania, które odbyło się w auli klasztoru O. Cestersów.

Antoni Łapajerski
/wrzesień 2011/

: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :