Imieniny: Alicja, Bogusława, Apoloniusz, Gościsława
<<< ŹRÓDŁA I POLECANA LITERATURA
1BIEŃCZYCE, z cyklu "Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty" - Maciej Miezian. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2014
2"Nowa Huta 1949 +" - katalog wystawy zorganizowanej przez Pawła Jagło i Marię Lempart w Muzeum Historyczny Miasta Krakowa, Oddział Dzieje Nowej Huty, os. Słoneczne 16.
3"BRUSNO - (NIE)ISTNIENIE W KAMIENIU" - praca zbiorowa pod red. Olgi Solarz; autorzy: Olga Solarz, Damian F. Nowak, Filip Modrzejewski, Mariusz Koper, Agnieszka Szokaluk-Gorczyca, Szymon Modrzejewski, - Stowarzyszenie Magurycz, Nowica, 2013
4"CMENTARZ - MIEJSCE (NIE)OBECNYCH" - praca zbiorowa pod red. Olgi Solarz; autorzy: Szymon Modrzejewski, Filip Modrzejewski, Damian Nowak, Olga Solarz, Wołodymyr Zachariew, Andrzej Żygadło - Stowarzyszenie Magurycz, Nowica, 2013
5"Skarb ukryty w roli. Dzieje wspólnoty kościelnej w Ruszczy od XI wieku do roku 1989" - Ks. Piotr Maroszek - Parafia pw. św Grzegorza Wielkiego w Krakowie - Ruszczy, 2012
6„Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce” z cyklu "Ocalić od zapomnienia" – Tomasz Czerwiński – Wydawnictwo Sport i Turystyka MUZA SA, 2012
7"Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty - Mogiła" - Maria Lempart - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Dzieje Nowej Huty, 2012
8"Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty - Krzesławice" - Maria Lempart - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Dzieje Nowej Huty, 2011
9„Polska sztuka ludowa” z cyklu "Ocalić od zapomnienia" – Alicja Mironiuk Nikolska – Wydawnictwo Sport i Turystyka MUZA SA, 2010
10"Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty - Wadów" - Maria Lempart - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa - Dzieje Nowej Huty, 2010
11„Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Ruszcza i Branice” – Maria Lempart - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Dzieje Nowej Huty, 2009
12„Szkice z dziejów Łuczanowic” – praca zbiorowa - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Dzieje Nowej Huty, 2009
13"Symbol - znak - przesłanie. Symbolika zwierząt" - pod redakcją Józefa Mareckiego i Lucyny Rotter - Wydawnictwo UNUM Kraków, 2009
14"Żywoty świętych w arcydziełach malarstwa" - Jacques Duquesne, Francois Lebrette - Świat Książki , 2009
15„Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Łuczanowice” – Maria Lempart - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Dzieje Nowej Huty, 2008
16„Leśne ślady wiary. Kapliczki, cmentarze i Dęby Papieski na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie" – Edward Marszałek – Wydawnictwo Ruthenus - Rafał Barski, 2008
17„Budownictwo ludowe w Polsce” z cyklu "Ocalić od zapomnienia" – Tomasz Czerwiński – Wydawnictwo Sport i Turystyka MUZA SA, 2008
18„Czas Zatrzymany 2. Wybór tekstów oraz fotografie z terenów Nowej Huty i okolic" – Redakcja Adam Gryczyński – Nowohuckie Centrum Kultury, 2008
19„Jak budowano drewniane kościoły w średniowiecznej Małopolsce” – Małgorzata Bajon-Romańska – Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2008
20„Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie" – o. Łukasz Borowiecki, o. Cist. – Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie, 2007
21„Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Pleszów” – Maria Lempart - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Dzieje Nowej Huty, 2007
22„Drewno i architektura. Dzieje budownictwa drewnianego w Polsce” – Grażyna Ruszczyk – Wydawnictwo ARKADY, 2007
23"Na skrzyżowaniu świata dróg. Kapliczki, krzyże i figury przydrożne" - Paweł Mróz - Przedsiębiorstwo Usługowo - Wytwórcze "Roksana, Krosno, 2007
24„Czas Zatrzymany. Fotografie z lat 1883 - 1913 z terenów Nowej Huty i okolic oraz wybór tekstów” – Redakcja i opracowanie Adam Gryczyński – Nowohuckie Centrum Kultury, 2006
25"Jędrzej Wowro, świątkarz beskidzki" - Anna Kowalska - Lewicka -tekst, Jacek Kubiena -zdjęcia - Wadowickie Centrum Kultury, 2006
26„Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty – Kościelniki” – Maria Lempart - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – Dzieje Nowej Huty, 2006
27"Leksykon świetych" - ks. Wiesław Al. Niewęgłowski - Świat Książki, 2006
28„Pomniki św. Jana Nepomucena w powiecie wrocławskim" – Ewa Grochowska - Sachs – Muzeum Ślężańskie - Sobótka , 2006
29„Kopce w krajobrazie kulturowym Polski” wydanie poprawione a w nim: "Kopiec Wandy w Krakowie - Mogile" – Grzegorz Gill – Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Mazurka Dąbrowskiego w Krakowie, 2006
30„Pleszów. Ocalić od zapomnienia” – Władysław Rospondek – Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2006
31"Encyklopedia Nowej Huty" - R. Dzieszyński, J. L. Franczyk - Wydawnictwo Towarzystwa Słowaków w Polsce, 2006
32"Gotycka nastawa ołtarzowa u kresu rozwoju - Retabulum ze Ścinawy (1514) w kościele klasztornym w Mogile" - Wojciech Marcinkowski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Kraków , 2006
33"Urbanistyka i architektura Nowej Huty 1949 - 1959" - Waldemar Komorowski - w Roczniku Krakowskim tom LXXI - Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2005
34„Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń” – artykuły z międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, zorganizowanej w Toruniu w 1999 r. - Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2005
35„Małopolska architektura drewniana” – Joanna Daranowska-Łukaszewska – Wydawnictwo BOSZ, 2005
36„Nowa Huta przeszłość i wizja – studium muzeum rozproszonego” – praca zbiorowa pod redakcją Jacka Salwińskiego i Leszka J. Sibili – Biblioteka Krzysztoforska t. 2, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 2005
37„Jak rozpoznać świętych i patronów w sztuce i w wyobrażeniach ludowych” – Fernando i Gioia Lanzi – JEDNOŚĆ Kielce, 2004
38"Nowa Huta. Socjalistyczna w formie, fascynująca w treści” – Maciej Miezian – Wydawnictwo Bezdroża, 2004
39„Opowieści o polskich kapliczkach” wydanie II rozszerzone – Wiktor Zin – WZ-Film, 2004
40„Na fundamencie krzyża, Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1994-1989” – Jan L. Franczyk – Dom Wydawniczy RAFAEL, 2004
41„Nowa Huta okruchy życia i meandry historii” – J. A. Karnasiewicz – Wydawnictwo Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2003
42„Gdzie miasto zaczarowane Księga cytatów o Krakowie” – Karolina Grodziska – Wydawnictwo Znak, 2003
43„Święte znaki” - Krystian Brodacki - Walor, 2002
44„Święci na każdy dzień” – Ks. Wincenty Zaleski SDB – Wydawnictwo Salezjańskie, 2002
45„Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Góra św. Małgorzaty" – Stanisław Wiciński, Edyta Anna Wicińska – ATU PRESS, 2002
46„Kapliczki, krzyże i figury przydrożne gminy Tarnowiec" – Żaneta Groborz-Mazanek – Oficyna Wydawnicza APLA, 2002
47"Polska sztuka ludowa" - Aleksander Jackowski - Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002
48„Folklor. Polska Kultura Ludowa" Album wydany z okazji 90. rocznicy działalności Muzeum Etnograficznego w Krakowie – BOSZ art, 2001
49„Drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem. Zarys monograficzny” – Mariusz Czuba – Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, 2001
50„Krzyże pokutne na Ziemi Wodzisławskiej i Pszczyńskiej " – Marian Małecki – Dom Wydawniczy BELLONA, 2000

<<< :[   1  2  3   ]: >>>


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :