Imieniny: Franciszek, Franciszka, Ksawery, Pasjan, Hilary
<<< PORTRET NOWEJ HUTY
foto: info :
Album fotograficzny “Czas Zatrzymany – Fotografie z lat 1883-1963 z terenów Nowej Huty i okolic oraz wybór tekstów” pod redakcją Adama Gryczyńskiego zawiera ponad 400 zdjęć i 50 wspomnień, artykułów i opracowań dotyczących: Mogiły, Bieńczyc, Czyżyn, Pleszowa, Grębałowa, Luboczy i in. To książka dla tych, którzy żyli w tamtych czasach i dla młodszych pokoleń, które chcą się więcej dowiedzieć o swojej “małej ojczyźnie”, a teraz szukają śladów zagubionej przeszłości świata ich dziadków i rodziców. Ale również dla tych, którzy doceniają walor dokumentalny i urok starej fotografii oraz wszelkich miłośników historii i tradycji. Zamieszczone zdjęcia nie były wcześniej pokazywane a pochodzą z archiwów rodzinnych mieszkańców wsi na których powstała Nowa Huta i kombinat metalurgiczny. Książka “Czas zatrzymany” jest pionierską próbą przedstawienia społeczeństwa, które w wyniku wielkich migracji ludności po II Wojnie Światowej zostało rozproszone i za bezcen wywłaszczone z ojcowizn. Rozprawia się z absurdalnym mitem rodem z PRL-u, o powstaniu Nowej Huty na piaszczystych ugorach i nieużytkach, o biedzie galicyjskiej i zacofaniu rdzennych mieszkańców. Lektura publikacji przywołuje także uniwersalne refleksje o drogich każdemu człowiekowi korzeniach, które określają jego własne miejsce na ziemi, dają poczucie bezpieczeństwa i sens istnienia, pokazują jak ważna jest ludzka pamięć i zaduma nad własną tożsamością. Fotografia na okładce przedstawia Franciszkę z Ptaków Halikową / 1890-1911/ z Bieńczyc Atelier Józefa Sebalda w Krakowie, ok. 1910 r. format 297x210, twarda oprawa, sepia, str. 200 wydanie pierwsze, grudzień 2006 nakład 800 egz. Cena: 30 zł. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na wydanie kolejnej publikacji o tematyce nowohuckiej. Wydawca: Nowohuckie Centrum Kultury Al.Jana Pawła II 232 31-913 Kraków tel.: 012-644-02-66 fax :012-644-76-00 www.nck.krakow.pl nck@kr.onet.pl nck@nck.krakow.pl


: Reklama : Patronat : Autorzy : Copyright 2004 - 2009 © NHMZ : v3.3 :